Al weer ruimschoots over de helft

En dan ben je ineens al weer ruimschoots over de helft van je ‘diensttijd’ hier op de camping. Wat gaat de tijd ontzettend snel. En wat is er in die korte tijd een hele hoop gebeurd. Het is altijd weer verbazingwekkend hoeveel je mee kan maken in de twee weken op de camping. En ook de afgelopen tijd hebben de vele gebeurtenissen zich in rap tempo opgevolgd. Gebeurtenissen die ook heel verschillend van aard zijn. Blijde en verdrietige. Leuke en minder fijne. Maar wat het mooiste in alles is, dat we echt mogen ervaren dat God zich nog niet heeft verwijderd van ons! We mogen nog steeds zien dat de HEERE ons nog niet heeft verlaten, en dat Hij ook nog steeds met campinggasten te maken wil hebben! Want een ontzettend groot wonder!

Als we kijken naar onze activiteiten dan kunnen we zeggen dat we dit jaar een geweldige groep jongeren  onder onze hoede hebben. Ze zijn de meeste tijd, om het zo maar eens te zeggen, door een ringetje te halen! De mooie en goede gesprekken volgen zich in rap tempo op. En afgelopen zondag wilden er zelfs 2 jongeren ‘s avonds met ons mee naar Gods huis! Dat is echt iets om stil van te worden.

Wat we ook ontzettend mooi vinden is dat de avondsluitingen heel goed bezocht worden. En ook juist door jongeren. We hebben gemiddeld toch wel bijna 16 mensen buiten ons team om, om  naar Gods Woord te luisteren en Hem te loven en te prijzen. Geweldig!

Wat we ook heel bijzonder vinden is de band dit jaar met het andere recrateam. Ze zijn bijna altijd bij onze soos te vinden, en voegen zich ook vaak bij de avondsluitingen. We helpen elkaar bij onze activiteiten. En van beide kanten wordt ervaren dat we echt geen concurrenten van elkaar zijn. Ook iets wat in andere jaren met andere mensen wel eens anders was. Zo kunnen we ook hen onze boodschap van Vrede voor zondige mensen doorgeven!

Ik denk dat dat we zo nog wel een poos door kunnen gaan met de mooie en goede dingen die God ons heeft gegeven deze periode. En Zijn Naam moet dan ook alle eer ontvangen.

Maar naast alle blijde zaken, zijn er ook dit jaar weer verdrietige dingen. Met name wil ik noemen het overlijden van de moeder van Bert. Het is altijd weer slag in de familie. Gelukkig mogen ze het ook echt geloven en weten dat ze ook letterlijk over het lijden heen is. Ze mag nu eeuwig zingen voor Gods troon, en Zijn verlossend werk bejubelen en bezingen.

Ook hebben we afscheid moeten nemen van Abigail. Zij is ‘s zaterdags naar huis gegaan. We vonden het jammer, maar wel een heel moedige beslissing. Het was een hele mooie tijd met haar in het team.

Al met al hebben we verschrikkelijk veel om voor te danken. En dit schept ontzettend veel moet om ook deze week weer heerlijk aan de slag te gaan in Zijn koninkrijk! Hem zij alle lof en dank.

Een hartelijke groet van en namens het hele team!