Pinksteren 2015

“En toen de dag  van het Pinksterfeest vervuld werd, waren zij allen eensgezind bijeen”
Handelingen 2 : 1 (HSV)

Dabar Elburg is (zoals gebruikelijk) van start gegaan met de pinkster campingdienst op de 1e Pinksterdag.

Voorganger     Dhr. W.J. vd Weg.
m.m.v.            Herv. Kerkkoor Rafidim.
Orgel              Dhr. H. Witter  en  Dhr. C. Hengeveld.

Bemoedigend om als commissie en (camping)gasten dit nieuwe seizoen zo te mogen beginnen.
Mooie dienst, mooie opkomst, heerlijk thema.

“want U bent mijn God. Laat Uw goede Geest mij leiden in een geëffend land”
Psalm 143 : 10 (HSV)

Iedereen hartelijk dank voor de aanwezigheid, de inbreng en het “eensgezind” samen zijn.
Op naar de zomer.

de Commissie.